Eisenhowerův princip nebo také Eisenhowerovu matici jsem si poslední dobou hodně oblíbil. Jednoduše totiž selektuje záležitosti podle důležitosti a naléhavosti. Použití vzniklé matice jako systém pro třídění úkolů je ale něco, co zkouším v poslední době. A funguje to velmi dobře. Více